Telia Sonera

Telia var det första företaget som install­erade NetClean ProActive i sitt företagsnätverk.

Några år senare tog företag­et även steget att som internet­operatör blockera barnporno­grafiska sajter. – Vi måste ta vårt sociala ansvar, säger Telias styrelseordförande Marie Ehrling.

Det var under sin tid som VD på Telia Sonera Sverige som Marie Ehrling för första gången kom i kontakt med NetClean. Med NetClean ProActive såg Telialedningen möjligheten att införa ett skydd mot barnpornografiskt material i sitt nätverk utan att på egen hand behöva avgöra vad som var rätt eller fel.

”Det finns ett grundmurat motstånd mot allt som begränsar, och det unika med NetClean ProActive var att vi som företag inte behövde ta ställning. Det skötte ett system som utvecklats tillsammans med polis och andra myndigheter”.

När Telias ledning 2005 beslutade att införa NetClean ProActive var förståelsen i organisationen stor, berättar hon.

”Det var viktigt för oss att vara väldigt tydliga med att verktyget skulle införas. I en öppen process pratade vi med fackföreningar och personal och de var positiva till beslutet.”

Tre år senare införde Telia även NetClean WhiteBox, som hjälper internetoperatörer att blockera sajter med barnpornografiskt material. Det var ett stort beslut eftersom det handlar om hur kunderna använder företagets nät. Blockering av innehåll på internet är en känslig fråga och Telias grundinställning är att det ska vara fritt från reglering, enligt Marie Erhling.

”Därför har det varit viktigt att betona att vi bara stoppar barnpornografi. Och det fina med NetCleans produkter är att de går att försvara både gentemot anställda och kunder, eftersom det finns en hållbar metod bakom.”

Även om internet har betytt mycket för utvecklingen de senaste 10-15 åren är det också viktigt att se de negativa effekterna, poängterar hon.

”Som telekomoperatör måste vi ta vårt sociala ansvar när det uppstår avarter. Kan vi begränsa åtkomsten till barnpornografiskt material och bidra till ett bättre internet vill vi göra det.”

Sedan i våras är Marie Ehrling tillbaka i TeliaSonera, som styrelseordförande. Hon är stolt över att Telia som första företag införde skydd mot barnpornografiskt material både internt och i sina externa nät, och att företaget är en god förebild för branschen.

”Även om vi inte kan lösa problemet så kan och vill vi göra skillnad genom att markera att vi inte tycker att det här är ok. Telia som företag är en del av samhället och vi vill begränsa det här problemet så långt det går.”