Tele 2

Under hösten har Tele2 rullat ut NetClean ProActive i hela sin organisation med cirka 9000 anställda i elva länder

”Vi vill gå i spetsen och ta vårt ansvar för att förhindra spridandet av barnpornografiska bilder på nätet.”

Det säger Jonas Lindström, koncernsäkerhetschef på Tele2 som kommer att ha installerat både NetClean ProActive och NetClean WhiteBox i alla sina datorer och nät i elva länder till årsskiftet 2012 – 2013.

Innan sommaren tog Tele2 ett koncernövergripande beslut att aktivt verka för att förhindra spridandet av barnpornografiskt material.

”Vi vill stå på barrikaden och göra allt vi kan för att förhindra detta. Det är inte av kommersiella skäl utan av övertygelse och inom ramen för vår Corporate Responsibilityarbete”, säger Jonas Lindström.

Under hösten har Tele2 rullat ut NetClean ProActive i hela sin organisation med cirka 9000 anställda i elva länder. Det innebär att alla filservrar och alla arbetsstationer i hela organisationen kontrolleras för att upptäcka barnpornografiska bilder. Och implementeringen gick rekordsnabbt, berättar Jonas Lindström. Först gick Tele2 ut med ett brev för att informera all personal. Sedan startade man implementeringen som var klar på mindre än ett halvår.

”Vi fick oerhört bra respons från alla våra länder och ett starkt engagemang från de som ansvarade för implementeringen. Det här är en god sak som ingen ifrågasätter, därför gick det väldigt snabbt.”

Men Tele2 nöjer sig inte med att kontrollera alla interna datorer och filservrar. Tele2 har tagit ytterligare ett steg.

”Vi har valt att fram till årsskiftet 2012 /2013 vara klara med att ha implementerat blockering av barnpornografiska bilder på vårt Internet som levereras till våra cirka 38 miljoner kunder.”

För att säkerställa att vi endast blockerar barnpornografiska bilder (child sexual abuse images) använder vi oss av en ständigt uppdaterad lista med så kallade child sexual abuse images som tas fram av Interpol och i vissa fall av nationella polismyndigheter. Det innebär att alla domäner som svartlistats av bland andra Interpol automatiskt blockeras på Tele2:s Internet.

”Eftersom vi är en leverantör av Internet måste vi göra vad vi kan för att förhindra spridandet av barnpornografiskt material.”

Sedan tidigare har Tele2 arbetat med blockering i Norge och Sverige.

”Nu finns bättre tekniska förutsättningar för att gå vidare till övriga länder i gruppen och då vill vi naturligtvis göra det.”