NGO:er och koalitioner

En ljusare framtid för barn
över hela världen

Problemet med sexuella övergrepp på barn är som Internet – utan gränser. Det är genom att samarbeta som vi verkligen kan göra skillnad. NetClean jobbar med ett stort antal NGO: er och Koalitioner som delar vår vision: att stoppa sexuella övergrepp på och utnyttjande av barn.

Läs mer om våra
samarbetspartners:

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel, genom påverkan, samverkan, opinionsbildning och förebyggande arbete. ECPAT driver även en hotline som tar emot och hanterar tusentals tips på misstänkt barnsexhandel varje år. ECPAT Sverige grundades 1996, och är del av ECPAT International. ECPAT International är ett globalt nätverk av organisationer med verksamhet i ett 70-tal länder som arbetar för att eliminera barnprostitution, barnpornografi och barnsexhandel.

World childhood
foundation

Childhood är en religiöst och politiskt oberoende barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Childhood ger stöd till nya metoder och idéer, eller till projekt som har stor potential men som har svårt att bli finansierade. Visionen är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer utan att alla ska få en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och sexuella övergrepp

CSR Sweden

CSR Sweden är ett företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. En av deras främsta uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv, politik, akademi och civil sektor.

Rädda Barnen Danmark

Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som värnar om barns rättigheter. Arbetet utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, som säger att alla människor har lika värde, men att barn har särskilda rättigheter. Organisationen arbetar bland annat mot barnmisshandel och aga, sexuella övergrepp mot barn, barnpornografi, barnarbete och barnfattigdom.

FTS säkra varje unge

Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn (FTS) – Säkra Varje Unge förser skolor med gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial, för att öka informationen hos de som arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn och för de barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utnyttjade, eller kränkta.

WeProtect Global Alliance

WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online är en internationell rörelse som dedikerat arbetar för nationella och globala åtgärder för att stoppa sexuellt utnyttjande av barn online.

Virtual Global Taskforce, VGT

VGT är en grupp polisorganisationer från hela världen som arbetar tillsammans för att stoppa sexuella övergrepp på barn på nätet. VGT arbetar för att bygga ett effektivt, internationellt partnerskap av polisorganisationer, industrin och NGO:er för att skydda barn från sexuella övergrepp online och andra former sexuellt utnyttjande av barn.

GSM Association – GSMA

GSMA är en internationell organisation för mobiloperatörer som arbetar med projekt och initiativ som hanterar den mobila industrins kollektiva intressen. Ett sådant intresse är att arbeta för FN: s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). GSMA organiserar också GSMA Mobile World Congress, branschens största mässa och konferens.