Analyze

NetClean Analyze
har blivit Griffeye Analyze

Vertical-Griffeye

NetClean har under många år arbetat med att utveckla Analyze-verktyget till att bli det ledande verktyget i världen för att utreda, hantera, analysera och visualisera stora mängder bild och video. Analyze används av polismyndigheter över hela världen. Sedan augusti 2015 är NetClean Analyze istället Griffeye Analyze och finns i NetCleans systerbolag Griffeye.

Pressmeddelande

I samband med att Safer Society Group skapas flyttar utredningsverktyget NetClean Analyze DI & CS över till det nystartade bolaget Griffeye och blir Griffeye Analyze DI & CS. Griffeye blir dotterbolag till Safer Society Group och systerbolag till NetClean.

Griffeye Analyze 16
Let’s enhance

Griffeye Analyze 16 är världens främsta verktyg för att utreda, hantera, analysera och visualisera stora mängder bild- och videomaterial.