Produkter

ProActive-Logo-NetClean

Lösningar för stora eller små företag

Arbetsdatorn är en av de vanligaste enheterna som förövare använder för att ta del av övergreppsmaterial på barn. Förhindra brott genom ett betydelsefullt ställningstagande.

ProActive-white

Lösningar för offentlig sektor

Barns trygghet är ett gemensamt samhällsansvar. Skydda barn från sexuella övergrepp, säkra din arbetsplats från brott och identifiera personer som har en sexuell dragning till barn.

ProActive-Logo-NetClean

Lösningar för hotell och öppna WiFi

Förhindra att öppna nätverk används för nedladdning eller distribution av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Visa ett socialt ansvarstagande som gör skillnad.

WhiteBox-white

Lösningar för telekom

Spärra åtkomsten till webbplatser med barnpornografiskt material, utan att kompromissa med prestandan. Installera en kraftfull routerbaserad dörrvakt.

Vertical-Griffeye

Lösningar för polismyndigheter

Det ledande verktyget för att utreda, hantera, analysera och visualisera stora mängder av illegal bild och video. Används av polismyndigheter över hela världen.