Våra produkter

NetClean ProActive

Nyckeln är att hitta materialet.
NetClean ProActive skyddar det
som är viktigt.

NetClean ProActive fungerar ungefär som ett antivirusprogram. Skillnaden är att ProActive, istället för datorvirus, identifierar bilder och filmer som polis klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn. Nyckeln är att hitta materialet. Det gör det möjligt att också hitta och rädda barn.

Material som klassificerats
av polisen

ProActive identifierar endast material som polisen har klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Detekterar oavsett
källa

ProActive detekterar effektivt när bilden hanteras – oavsett var den
kommer ifrån.

Kraftfull
kombination

Klientskyddet och skalskyddet kan kombineras för ett mer heltäckande skydd. 

Smart
identifiering

ProActive identifierar själva materialet – bilderna och filmerna – snarare än att blockera URL:er eller filnamn.

Skydd för
både datorer och
nätverk

ProActive installeras som ett klientskydd på organisationens datorer och servrar och/eller som ett skalskydd på nätverket. Dessa lösningar kan kombineras för ett mer heltäckande skydd. Det innebär att NetClean ProActive kan identifiera sexuellt övergreppsmaterial på barn på allt från USB-minnen och externa hårddiskar till e-post och internettrafik.

Klientskydd

En datoragent installeras som en tjänst och är som standard helt osynlig för slutanvändaren. Den söker i realtid igenom den lokala datorn, nätverksenheter och flyttbara enheter.


  • Fungerar offline.

  • realtid- & schemalagda sökningar.

  • Övervakar aktivt alla filer.

  • Automatiska signaturuppdateringar.

MER INFO

Skalskydd

En nätverksagent driftsätts i nätverket. Agenten skannar den nätverkstrafik som passerar den, lösningen kan antingen realiseras med hjälp av mjukvara eller i form av en hårdvaruenhet.


  • Realtidsskydd för internettrafik

  • Blockerar eller larmar vid incidenter.

  • Optimerad för låg latens

  • Kan installeras var som helst i nätverket

MER INFO

Så fungerar det

STEG 1

Polismyndigheter klassificerar bilder och filmer som sexuellt övergreppsmaterial på barn. I denna process genereras ett digitalt fingeravtryck från varje bild och film.

STEG 2

Dessa digitala fingeravtryck läggs till i vår signaturdatabas. Detta gör det möjligt för ProActive att identifiera själva materialet. ProActive säkerställer att det endast är sexuellt övergreppsmaterial på barn som identifieras och ingenting annat.

STEG 3

När någon hanterar övergreppsmaterial på en arbetsdator skickar ProActive ett meddelande till av er utsedda personer inom organisationen.

Frågor och svar

ProActive jämfört med traditionella filterlösningar?

NetClean ProActive identifierar själva materialet istället för att blockera URL:er eller specifika filnamn, vilket traditionella filterlösningar gör. Eftersom mycket av materialet inte finns på den öppna webben och filnamn är lätta att ändra är det mer effektivt att detektera själva bilden eller filmen. Nyckeln är att hitta det faktiska materialet eftersom det gör det möjligt att också hitta och rädda barn.