Om problemet

Ett komplext problem
utan gränser

Spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn är ett komplext problem utan gränser. I dagens digitala samhälle när allt är uppkopplat blir tekniken en allt viktigare del av lösningen. Företag, organisationer och internetleverantörer har en unik möjlighet att hjälpa till. Företag är en av få aktörer, utöver polisen, som kan hitta personer med ett sexuellt intresse för barn. Erfarenhet visar att en av 1000 personer tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn på sin arbetsplats.

Vad är sexuellt övergreppsmaterial på
barn och hur sprids det?

Vad är sexuellt övergreppsmaterial på barn?

Sexuellt övergreppsmaterial på barn är inte pornografi. Barnpornografi är därför inte rätt benämning att använda. Det rör sig om dokumenterade sexuella övergrepp på barn och har ingenting med pornografi att göra. Varje bild eller film är ett dokumenterat övergrepp mot ett barn som visar den värsta stund som det barnet har upplevt. När materialet sprids betyder det att brottet upprepas gång på gång. 80% av materialet visar barn som är yngre än 10 år.

Produktion och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn är något som existerar i alla samhällsklasser, familjeförhållanden, miljöer och arbetsplatser.

Enligt en uppskattning säger FN att 750 000 personer tittar på övergreppsmaterial på nätet i varje givet ögonblick

Det är inte oskyldigt att titta på övergreppsmaterial på barn Man gör inte det om man inte har ett sexuellt intresse för barn. Och det finns ett starkt samband mellan att titta på övergreppsmaterial och att begå egna övergrepp.

Genom att blockera tillgång till materialet, kan man förhindra att brottet kan visas på nytt och genom att detektera sexuellt övergreppsmaterial på barn kan vi hitta personer med ett sexuellt intresse för barn. Det är första steget för att skydda barn från att utsättas för övergrepp av dessa individer. Därför är det så viktigt att arbeta mot övergreppsmaterial. Studier visar att det finns en stark koppling mellan att titta på övergreppsmaterial och att begå faktiska övergrepp

Hur sprids sexuellt övergreppsmaterial på barn?

Det här materialet är olagligt att sprida, ladda ner och titta på i de flesta länder. Det är också anledningen till varför distributörer och konsumenter försöker undvika att bli hittade och skälet till att de försöker gömma undan materialet på internet. Alltjämt är spridningen av sexuellt övergreppsmaterial på barn något som ökar konstant. Det har växt till en mass-marknad med internet som distributionskanal och miljontals miljoner i intäkter.

Fildelning är vanligaste sättet att dela övergreppsmaterial. Andra vanliga sätt är via Darknet/TOR, sociala medier, molnbaserade tjänster och meddelandetjänster (instant messaging). 50–80% av materialet hittas på P2P-nätverk och fildelning. Läs mer om de vanligaste metoderna för att dela sexuellt övergreppsmaterial (länk till kap 4 rapporten 2016)

Är du intresserad av att lära dig mer om ämnet rekommenderar vi att läsa NetClean-rapporterna. Utöver statistik från undersökningen innehåller rapporterna även intervjuer och kommentarer från experter inom området.

500,000 sökningar på webbplatser med sexuellt övergreppsmaterial varje månad. Enligt poliserna NetClean-rapportens undersökning delas en hel del material på den öppna webben, 17,3 procent av dem har angett att det är ett vanligt delningssätt.

personer tittar på övergreppsmaterial på sin arbetsplats.

av de som tittar på övergreppsmaterial begår också egna övergrepp mot barn.

av de som begår övergrepp mot barn gör det mot barn i deras direkta närhet.

“Sexuella övergrepp på barn är ett globalt problem som kräver en global lösning. För att lyckas måste alla hjälpa till.”

Anna Borgström, Head of NetClean

En rapport om barnpornografibrott

Sedan 2015 har vi tagit fram en årlig rapport om barnpornografibrott. Rapporten baseras på en undersökning bland poliser från hela världen och ger en värdefull inblick i deras erfarenheter.

Se vår film om
problemet