Driver utvecklingen framåt

Smart teknik för en
ljusare framtid

NetClean är världsledande på tekniska lösningar för att stoppa spridningen av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Multinationella företag och andra företag, myndigheter och organisationer inom offentlig sektor över hela världen använder sig av vår teknik.

Vi är experter på att detektera sexuellt övergreppsmaterial på barn och förhindra barnpornografibrott på arbetsplatsen. Genom att använda hashteknik skyddar våra lösningar arbetsdatorer och företags IT-miljöer. Tekniken reagerar när den upptäcker det ”digitala fingeravtrycket” av en bild eller film som polisen har klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn. Genom att identifiera personer med ett potentiellt sexuellt intresse för barn är det möjligt att rädda barn från sexuella övergrepp.

// Våra mål

Vilka vi är och vad
vi står för

Vår vision

Vår vision är att NetCleans teknik ska ses som en självklar del i arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn och som en naturlig del i etiskt och hållbart företagande världen över.

Vår mission

Vår mission är erbjuda de främsta tekniska lösningarna för att stoppa sexuellt övergreppsmaterial på barn och rädda barn. Vi arbetar för att förhindra sexuella övergrepp på barn och att bilder och filmer på övergrepp sprids. Målet är att skapa en ljusare framtid för barn över hela världen.

I slutändan: Att leda och driva utvecklingen för att skapa ett tryggare, smartare samhälle.

Delar kunskap

Vår kunskap inom området kommer från många års samarbete med polisen, intresseorganisationer, teknikföretag och forskningsinstitut. Den kunskapen vill vi dela med oss av. Ett bra exempel på det är NetClean-rapporten, en årlig rapport om barnpornografibrott som baseras på en undersökning bland poliser från hela världen och som ger en värdefull inblick i deras erfarenheter.
Läs NetClean-rapporten.

Utvecklar smart teknik

Kunskap är nödvändig för att ta fram effektiv teknik. En av våra lösningar förhindrar barnpornografibrott på arbetsplatsen genom att identifiera när känt övergreppsmaterial på barn hanteras på arbetsdatorer eller inom nätverk. En annan typ av teknik gör det möjligt för internetleverantörer att blockera delar av URL:er som innehåller känt sexuellt övergreppsmaterial på barn, och förhindra åtkomsten till och spridningen av dessa bilder och filmer. Det är viktigt eftersom varje gång bilderna eller filmerna visas innebär ett nytt övergrepp på offret.

En del av Safer Society Group

NetClean är en del av Safer Society Group som utvecklar innovativa teknikföretag med målet att skapa ett tryggare och bättre samhälle.

Våra grundare

Alla grundarna är fortfarande delaktiga i bolaget. Pelle Garå, Head of Business Development. Christian Berg, CEO. Joakim Colliander, CFO. Mattias Shamlo, CTO.