Driver utvecklingen framåt

Smart teknik för en
ljusare framtid

NetClean har varit i framkant sedan 2003 genom att kombinera världsledande teknik med kunskap om hur sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids och hanteras. Det är kombinationen som är vår styrka. Våra lösningar används idag av företag, myndigheter och internetleverantörer i mer än 110 länder världen över.

// Våra mål

Vilka vi är och vad
vi står för

Vår vision

Vår vision är att NetCleans teknik ska ses som en självklar del i arbetet mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn och som en naturlig del i etiskt och hållbart företagande världen över.

Vår mission

Vår mission är erbjuda de främsta tekniska lösningarna för att stoppa sexuellt övergreppsmaterial på barn och rädda barn. Vi arbetar för att förhindra sexuella övergrepp på barn och att bilder och filmer på övergrepp sprids. Målet är att skapa en ljusare framtid för barn över hela världen.

I slutändan: Att leda och driva utvecklingen för att skapa ett tryggare, smartare samhälle.

Delar kunskap

Vår kunskap inom området kommer från många års samarbete med polisen, intresseorganisationer, teknikföretag och forskningsinstitut. Den kunskapen vill vi dela med oss av. Ett bra exempel på det är NetClean-rapporten, en årlig rapport om barnpornografibrott som baseras på en undersökning bland poliser från hela världen och som ger en värdefull inblick i deras erfarenheter.
Läs NetClean-rapporten.

Utvecklar smart teknik

Kunskap är nödvändig för att ta fram effektiv teknik. En av våra lösningar förhindrar barnpornografibrott på arbetsplatsen genom att identifiera när känt övergreppsmaterial på barn hanteras på arbetsdatorer eller inom nätverk. En annan typ av teknik gör det möjligt för internetleverantörer att blockera delar av URL:er som innehåller känt sexuellt övergreppsmaterial på barn, och förhindra åtkomsten till och spridningen av dessa bilder och filmer. Det är viktigt eftersom varje gång bilderna eller filmerna visas innebär ett nytt övergrepp på offret.

En del av Safer Society Group

NetClean är en del av Safer Society Group som utvecklar innovativa teknikföretag med målet att skapa ett tryggare och bättre samhälle.

Våra grundare

Alla grundarna är fortfarande delaktiga i bolaget. Pelle Garå, Head of Business Development. Christian Berg, CEO. Joakim Colliander, CFO. Mattias Shamlo, CTO.