Reflektion

Det är dags att omsätta
kunskap i handling

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till de närmare 300 poliser som har svarat på undersökningen. Deras arbete är ovärderligt för barn runtom i världen och för samhället i stort. Jag känner stor beundran för deras engagemang och outtröttliga drivkraft i arbetet med att hjälpa utsatta barn.

Jag vill även rikta ett stort tack till de av NetCleans kunder som gett oss sitt förtroende och delat med sig av sina erfarenheter av att detektera sexuellt övergreppsmaterial i sina IT-miljöer. Dessa företag bidrar med ett unikt perspektiv och jag är glad att de delar vår syn på värdet i att sprida den kunskapen.

Slutligen vill jag också rikta ett stort tack till vårt systerbolag Griffeye som har delat med sig av både sin kunddatabas och kunskap. Utan dem hade NetCleanrapporten inte existerat.

Nu är det dags att ta nästa steg och omsätta kunskapen i handling. Det är nyckeln till att kunna ge barn en trygg uppväxt utan sexuella övergrepp. De företag och poliser som medverkat i rapporten är några av dem som i allra högsta grad omsatt sin kunskap i handling. Nu är det dags att ännu fler regeringar, myndigheter, företag, organisationer och personer gör detsamma.

Genom kunskap kan vi också se till att fokusera resurser där de ger bäst effekt. Vi måste agera på alla nivåer av såväl samhället som internet. Vi måste applicera effektiv teknik och se till att den används på rätt sätt. Först då kan vi bryta kedjan av övergrepp och ge barn runtom i världen en ljusare framtid.

 

 


Anna Borgström
Vd, NetClean