Om rapporten

Netclean-rapporten 2018

NetClean-rapporten 2018 är den fjärde NetClean-rapporten att publiceras. Syftet med rapporten är att skapa en bredare kännedom och kunskap om barnpornografibrott. Målet är att bidra till effektiva lösningar för att stoppa spridningen av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Det långsiktiga målet är att minska antalet sexuella övergrepp mot barn. Materialet i rapporten är insamlat i två olika undersökningar som presenteras nedan.

Del ett: Polisens erfarenheter

Del ett baseras på svar från poliser som arbetar med att utreda sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott över hela världen.

Undersökningen har genomförts som en anonym enkätundersökning med poliser som arbetar med barnpornografibrotts-utredningar. Samtliga respondenter är användare av Griffeye Analyze DI Pro och Griffeye Analyze DI Core, som är utredningsverktyg som används av polismyndigheter över hela världen för att analysera bild och video. Griffeye är NetCleans systerbolag.

Undersökningen genomfördes under perioden 2 maj–13 augusti 2018 genom en onlineenkät på Griffeyes användarportal. I denna sammanställning medverkade 272 poliser från 30 länder. 54,4 procent av respondenterna kommer från USA och 34,7 procent kommer från Europa.

272 respondenter från 30 länder:
Argentina, Australien, Brasilien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Mexiko, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Rumänien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tyskland, Ungern, USA, samt ”övriga”, vilket innebär att personen kommer från en internationell organisation, såsom Europol eller INTERPOL.

Geografisk fördelning av respondenter:
USA 54,4 %, Storbritannien 12,1 %, Sverige 6,6 %, Norge 3,7 %, Kanada 2,9 %, Alla övriga 20,3 %.

Fokusområden i årets rapport

I de tidigare NetClean-rapporterna har vissa återkommande områden dykt upp i polisernas svar. Ett av dessa områden har varit självproducerat material, ett annat de utmaningar som poliserna möter i sina utredningar som en följd av teknisk utveckling.

Utöver de resultat som vi har sett i de tidigare undersökningarna för NetClean-rapporterna har vi också samtalat med poliser om vad de tycker skulle vara relevant och intressant för rapporten.

Vi har i årets rapport därför valt att titta lite närmare på följande områden:

  1. Självproducerat material.

  2. Ytterligare frågor specifikt om grooming, sexuell utpressning samt trafficking.

  3. Organisationsgraden bland förövare i forum och grupper.

  4. Användningen av kryptovalutor för att betala för sexuellt övergreppsmaterial på barn.

  5. De utmaningar som poliserna möter som en följd av manipulation av bilder och att bilderna göms.

  6. Huruvida ny teknik i form av deepfakes redan syns i utredningarna med sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Områdena har valts utifrån resultat och kommentarer i de tidigare NetClean-rapporterna, samt i samtal med poliser om vad de tycker skulle vara relevant och intressant. Vad gäller deepfakes var vi nyfikna på om tekniken används för att producera sexuellt övergreppsmaterial på barn, som en indikation på hur snabbt ny teknikutveckling syns i utredningarna.

Färre poliser har i år svarat på undersökningen än tidigare år. Dock har ytterligare ca 250 personer startat undersökningen utan att sedan svara på frågorna. Minskningen beror sannolikt på att vi har ställt ganska komplexa frågor i årets undersökning. Frågorna kräver att personen arbetar med relativt avancerade och djupgående utredningar, vilket naturligt minskar underlaget av respondenter.

Del två: Företagens erfarenheter

Del två i rapporten består av djupintervjuer med arbetsgivare, både privata företag och organisationer inom offentlig sektor, som detekterar sexuellt övergreppsmaterial på barn i sina ITmiljöer med hjälp av NetClean ProActive.

De företag och organisationer som har intervjuats har tillsammans 269 370 klienter (mjukvara) installerade på arbetsdatorer i organisationerna. Företagen och organisationerna har haft NetClean ProActive installerad i sin ITmiljö i från två till elva år.

Upptäckterna av att sexuellt övergreppsmaterial på barn har hanterats i organisationerna kommer från Europa, Nordamerika, Asien och Sydamerika.

I intervjuerna frågade vi om arbetsgivarnas erfarenheter från när de har upptäckt att sexuellt övergreppsmaterial på barn har hanterats på företagets datorer och nätverk. Vi frågade om kön, ålder, yrke och familjesituation på de personer som företagen upptäckt hantera sexuellt övergreppsmaterial på barn. Vi frågade också om tidpunkt och tillvägagångssätt för larmen, reaktionen hos den anställde, samt om man hittat mer övergreppsbilder hos personen, alternativt om man har hittat annat material som kan anses vara en säkerhetsrisk eller bryta mot interna policys.

Resultatet presenteras som en samlad erfarenhet från samtliga intervjuade företag och organisationer.

När vi i rapporten talar om ”larm” är det larm från NetClean ProActive som vi avser.

Om NetClean ProActive

Mjukvaran NetClean ProActive detekterar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn i organisationers IT-miljö. Den fungerar ungefär som ett antivirusprogram. Skillnaden är att ProActive identifierar bilder och filmer som polis klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn istället för datorvirus.

Om larm i NetClean ProActive

Om en person konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn på en arbetsdator upptäcker NetClean ProActive det och ett larm i form av mejl eller sms går till utsedd person inom organisationen.

För att förklara, fördjupa och analysera resultatet av undersökningen har vi genomfört intervjuer med ett antal personer med omfattande kunskap och erfarenhet inom området: (Personerna presenteras i den ordning som de förekommer i rapporten).

 

Dr Victoria Baines
Ledande expert inom online-säkerhet. Gästforskare på Oxford Internet Institute, gästlektor vid Bournemouth University samt ledamot i INHOPEs advisory board

John Shehan
Vice President, Exploited Children Division (ECD), the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)

Cathal Delaney
Head of team, Analysis Project Twins, EC3, Europol

Thomas Andersson
Senior Advisor, ECPAT Sverige

Christian Berg
Grundare, NetClean

Anna Borgström
Vd, NetClean

Björn Sellström
Team Leader, Crimes Against Children Unit, Vulnerable Communities Team, INTERPOL

Patrick Cordner
Sektionschef Nationellt it-brottscentrum (SC3), Nationella Operativa Avdelningen, Svenska Polisen

Michael Sheath
Manager & Principal Practitioner, Lucy Faithfull Foundation

Det handlar inte om barnpornografi

I dagligt tal används ofta termen barnpornografi, men den korrekta termen är dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, alternativt sexuellt övergreppsmaterial på barn. Samtidigt är termen barnpornografibrott fortfarande den rådande juridiska termen för den här typen av brott. Därför kommer vi i rapporten inte att tala om barnpornografi, men vi kommer att använda termen barnpornografibrott.