Introduktion

INTRODUKTION AV DR VICTORIA BAINES

Den tekniska utvecklingen har vida överträffat våra förväntningar

Vi befinner oss nu i det tredje årtiondet av den globala kampen mot sexuellt övergreppsmaterial på barn. Under den här tiden har rättsväsendet, politiska beslutsfattare, företag, intresseorganisationer och forskare tillsammans utvecklat verkligt innovativa lösningar.

Den tekniska utvecklingen har vida överträffat våra förväntningar och radikalt förändrat vårt sätt att interagera med varandra. Utvecklingen har haft en mycket positiv påverkan för både barn och unga, men omvänt också medfört större risker för barn att utsättas för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Tekniken innebär också ständigt nya utmaningar för de som arbetar för att skydda barn och bekämpa sexuella övergrepp.

Från bilder till virtuell verklighet

I början av min karriär inom rättsväsendet var det vanligt med förövare som använde sig av kreditkort för att köpa bilder från webbsidor. Vi kunde identifiera dem genom att spåra deras betalningar och hitta deras IP-adresser. Sedan kom fenomenet med chattrum och sociala medier som för första gången möjliggjorde för ett större antal vuxna och unga att interagera med varandra på nätet. Grooming via sociala nätverk växte fram, med målet att fysiskt träffa barn för sexuella syften. När digitalkameror och möjligheterna att dela bilder snabbt förbättrades såg vi en ökning av sexuella övergreppsbilder som förövarna fått tag på direkt från barn och unga.

Vi är nu i en ny era, där självproducerat material livestreamas och där vi alla behöver fundera över hur vi bäst kan erbjuda akut hjälp till barn och unga som upplever kriser i realtid. Förövarna har samtidigt dragit stor nytta av den tillgängliga tekniken genom att bland annat använda sig av end-to-end-kryptering, darknetverktyg och kryptovalutor för att dölja sina aktiviteter. Ser vi framåt behöver vi förbereda oss på hur ytterligare teknisk utveckling såsom virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) kommer att påverka sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp på barn, samt vad artificiell intelligens (AI) kommer att innebära i arbetet för att stoppa sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Teknik för att förhindra övergrepp

Samtidigt har vi lärt oss att tekniken är lika grundläggande för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn som den är för att driva på dem. Utifrån ett globalt nätverk av olika aktörer har vi fokuserat satsningar på att identifiera barn – genom ICSE-databasen (International Child Sexual Exploitation) – och stoppa spridningen av material på nätet med hjälp av Microsofts PhotoDNA-teknik. NetClean spelar en fortsatt viktig roll för användningen av tekniska lösningar i samhället, framför allt på arbetsplatser. Nu senast har Project Arachnid i Kanada visat hur maskininlärning kan användas för att aktivt leta efter och ta bort sexuellt övergreppsmaterial på barn från nätet.

Mer kunskap ger bättre beslut

Kampen mot sexuella övergrepp mot barn är allas ansvar. Det kräver att du, jag och alla andra på denna planet – oavsett roll eller sammanhang – gör vårt yttersta för att förebygga, bekämpa och rapportera sexuella övergrepp mot barn. Med teknikens hjälp kan vi inte bara ta bort olagligt materialet och ställa förövare inför rätta, vi kan också hjälpa barn och unga som är utsatta för eller riskerar att utsättas för övergrepp, vi kan förebyggande stödja vuxna som är i riskzonen att förgripa sig på barn, och vi kan stödja alla de som på olika sätt arbetar med dessa personer.

Ju mer information och kunskap vi har om ett problem, desto bättre blir våra beslut och åtgärder. Som utbildad riskanalytiker uppmanar jag konstant både mig själv och andra att utmana våra föreställningar om sexuella övergrepp på barn och att agera utifrån fakta. Tekniken har gett oss möjlighet att bättre förstå sexuella övergrepp mot barn på nätet, att aktivt kunna följa förändringar i förövarnas beteenden och att kunna dela kunskap inom det globala nätverk som arbetar för att skydda barn. Slutsatserna från den här rapporten är ett tydligt steg framåt och ett underlag som vi kan använda till att skydda fler barn från sexuella övergrepp. Därför är det en ära för mig att få presentera NetClean-rapporten för dig.

Om Dr Victoria Baines

Dr Victoria Baines är en ledande expert inom online-säkerhet. Hennes senaste forskning fokuserar på internationella initiativ mot sexuellt utnyttjande av barn.

Fram till 2017 var Victoria Trust & Safety Manager på Facebook. Innan dess arbetade hon tio år inom rättsväsendet, där hon var huvudanalytiker på CEOP i Storbritannien samt ledde gruppen för ”Strategy & Prevention” på European Cybercrime Center (EC3).

Victoria är gästforskare på Oxford Internet Institute och gästlektor vid Bournemouth University. Hon är också ledamot i INHOPEs advisory board.