ERFARENHET FRÅN
ARBETSGIVARE

Barnpornografibrott på arbetsplatsen
– En per 500 anställda

Antal klienter / arbetsdatorer

Antal larm

Antal larm per 500 anställda

ANTAL LARM

513 larm totalt

Larmen är utifrån installationsbasen 269 370 klienter och över tid. Varje klient motsvarar en arbetsdator där arbetsgivaren har installerat detektionsverktyg för att upptäcka sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Antal larm per 500 anställda

1 (0,95) personer per 500 anställda.

Kön

Enbart män

Larmen om att någon hanterat känt sexuellt övergreppsmaterial på barn i företagen och organisationerna har i samtliga fall kommit från män. I mindre än en handfull fall är det en dator som tillhör en kvinnlig anställd som har larmat, men vidare utredning av dessa fall har alla visat att en man (anhörig till kvinnan) har använt kvinnans dator och orsakat larmet.

ÅLDER

Oftast 30–50 år

Personerna som upptäckts hantera sexuellt övergreppsmaterial på barn på sina arbetsdatorer finns inom hela spannet från 20årsåldern till pensionsåldern. I intervjuerna framgår att det finns en viss övervikt av personer mellan 3050 år, och många svarar att personerna har varit i 40-årsåldern.

FAMILJESITUATION

Något vanligare att personen har en relation och barn

I den utsträckning som arbetsgivarna har kunskap om personernas hemförhållanden, vilket inte alla har, svarar de att det är lite vanligare att personen har en relation. De svarar dock också att detta sannolikt reflekterar hur samhället i stort ser ut. Samma mönster och resonemang gäller för om personerna har barn. De arbetsgivare som har information om personernas familjesituation svarar att det både finns personer som har barn och personer som inte har barn. Återigen svarar arbetsgivarna att det är lite vanligare med personer som har barn, och att det reflekterar samhället i stort.

YRKE

Alla yrkeskategorier

Vad gäller yrke och position i företaget svarar de som vi har intervjuat att det kan vara vem som helst: Allt från ”vanliga” anställda till personer i chefsposition, personer med mycket kundkontakt eller lite kundkontakt, och även personer som arbetar med barn. I larmen ser de en övervikt av personer med akademisk utbildning, men det beror sannolikt på att dessa i högre utsträckning har en egen arbetsdator, oftast en laptop. Flera av företagen och organisationerna svarar också att det finns en viss övervikt av personer med teknisk bakgrund.

Om NetClean ProActive

Mjukvaran NetClean ProActive detekterar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn i organisationers IT-miljö. Den fungerar ungefär som ett antivirusprogram. Skillnaden är att ProActive identifierar bilder och filmer som polis klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn istället för datorvirus.

Om larm i NetClean ProActive

Om en person konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn på en arbetsdator upptäcker NetClean ProActive det och ett larm i form av mejl eller sms går till utsedd person inom organisationen.

Kommentar till insikt 7 och 8:

“Brist på insikt och empati är två
centrala faktorer”

Michael Sheath
Manager & Principal Practitioner
på Lucy Faithfull Foundation

Läs kommentaren här

Brist på insikt och empati är två centrala faktorer

Min erfarenhet av att arbeta med män som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn stämmer väl överens med företagens observationer. Det är helt ”vanliga” personer med utbildning, familj, jobb och socialt fungerande liv. Det är inte människor som man nödvändigtvis har en dålig känsla kring eller har misstankar om.

Faktum är att demoniseringen av sexualbrottslingar är ett problem i arbetet för att stoppa sexualbrott mot barn. Föreställningen om ”den fula gubben” gör att vi vänder uppmärksamheten åt fel håll. Den gör att vi inte förstår att det kan vara den trevliga mannen med den fina familjen, det stora huset och den dyra bilen som också tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Tvångsmässigt beteende

Att de här personerna väljer att titta på den här typen av material på arbetsplatsen och på sin arbetsdator säger dock något om hur tvångsmässigt deras beteendet är. För att de här personerna ska vara villiga att riskera upptäckt, måste det vara väldigt viktigt för dem att titta på bilderna. Det blir särskilt tydligt i de fall där en person konsumerar material upprepade gånger.

Det finns även andra faktorer som i kombination med tvångsmässighet påverkar deras beteende. Ett exempel är stress, som kan trigga igång impulsen hos de här personerna att titta på materialet. En annan orsak är att det finns en stark koppling mellan sexuell upphetsning och försämrad beslutsförmåga, impulsivitet och försämrad empatisk förmåga.

Anonymitet är en viktig faktor

Det är inte överraskande att de här personerna framför allt konsumerar materialet utanför arbetsplatsen och utanför arbetstid. Jag är övertygad om att det handlar om en känsla av anonymitet. Anonymitet är generellt en viktig faktor i konsumtionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn, där dessa mäns ”logik” är att om ingen har sett det som de gör, är det som att det inte har hänt.

Brist på insikt och empati

Min erfarenhet är att de flesta män som tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn inte förstår att de är en del av problemet – att deras konsumtion ökar efterfrågan på material och antalet sexuella övergrepp på barn. Enligt deras resonemang har övergreppet redan skett, det var inte deras fel, och det gör ingen skada om de bara tittar.

Bristen på insikt i att konsumtionen av sexuellt övergreppsmaterial på barn skadar barnen på bilderna hänger också ihop med reaktionerna vid upptäckt. Den starkaste känslan är definitivt skam – inte skuld. De flesta känner skam utifrån vad andra ska tänka, inte skuld utifrån vad barnet har blivit utsatt för.

Sammantaget handlar mycket av det här om empati eller avsaknad av empati. Många män vill genuint ha hjälp för att sluta konsumera sexuellt övergreppsmaterial på barn. Nyckeln är att få dem att förstå hur mycket deras konsumtion skadar barnen på bilderna och i filmerna. Genom att få dem att förstå konsekvenserna av deras agerande, kan man också hjälpa en del av dem att sluta.

 


Lucy Faithfull Foundation

Lucy Faithfull Foundation är en brittisk välgörenhetsorganisation som bland annat driver Storbritanniens enda hjälplinje för personer som är oroliga för sin sexualitet.