ERFARENHET FRÅN POLISEN

Kryptovalutor – Ofta kopplade till andra typer av brott

Kryptovalutor är en utmaning som finanskoalitioner runtom i världen har identifierat som ett aktuellt och framtida hot. Med det som bakgrund ville vi titta lite närmare på hur poliserna ser den här problematiken i sina utredningar idag.

RELATIVT OVANLIGT MED KRYPTOVALUTOR

Drygt två tredjedelar av poliserna säger att de inte har arbetat med utredningar där kryptovalutor förekommer. Några poliser kommenterar dock att användning av kryptovalutor är mycket svårt att upptäcka.

”Vi har inte sett det här i vårt labb, men vi är medvetna om möjligheten att kryptovalutor används för att få tag i illegalt material.”

”Det är extremt svårt att spåra och även att upptäcka från första början.”

Andra poliser uttrycker snarare att det helt enkelt inte är speciellt vanligt eftersom betalning av sexuellt övergreppsmaterial på barn oftast sker i form av att förövare byter material med varandra.

”De flesta förövare som begår sexuella övergrepp mot barn som jag kommer i kontakt med följer mantrat att inte betala för sexuellt övergreppsmaterial på barn.”

”[…] Kryptovalutor är för värdefulla för att betala för mediafiler. Användare föredrar att byta olagliga bilder på barn mot andra olagliga bilder på barn.”

Av den tredjedel av poliserna som har arbetat med utredningar där kryptovalutor förekommer, uppger över hälften att det är ovanligt eller mycket ovanligt, medan drygt en femtedel säger att det är vanligt eller mycket vanligt.

OFTA KOPPLAT TILL ANDRA TYPER AV BROTT

Flera av de poliser som har arbetat med utredningar med kryptovalutor kommenterar att de framför allt förekommer i livestreaming-utredningar, medan andra säger att de främst ser kryptovalutor i utredningar av andra typer av brott.

”Ses i ’livestreaming-utredningar’.”

”Den typiske konsumenten av sexuellt övergreppsmaterial på barn […] har varken kunskapen eller resurserna för att hålla på med kryptovalutor. En del har det dock och de utredningar av sexuellt övergreppsmaterial där jag har sett detta har nästan alltid startat som narkotikautredningar.”

”Våra fall med kryptovalutor är generellt relaterade till andra brottstyper, framför allt bedrägerier och utpressning.”

Andel av poliserna som uppger att kryptovalutor förekommer i utredningarna:

Hur vanligt poliserna bedömer att kryptovalutor är:

 (utav de poliser som har uppgett att kryptovalutor förekommer i deras utredningar)

BITCOIN VANLIGAST

De kryptovalutor som används är enligt poliserna framför allt Bitcoin, men även Ethereum, Monero, Dash, Litecoin, Electroneum och Ripple nämns.

UTMANING ATT SPÅRA

Över 60 procent av de poliser som har svarat ja på om de stöter på kryptovalutor svarar att den största utmaningen är svårigheten med att spåra både valutan och förövaren. Utöver det kommenterar några poliser att utredningarna ytterligare försvåras när de är internationella till sin karaktär. Några poliser nämner också att det finns ett behov av mer utbildning för polisen inom det här området.

”Att kunna följa upp transaktionen och identifiera personerna bakom utbytena, speciellt när det involverar andra länder och avsaknaden av hjälp med juridiskt pappersarbete.”

”Svårigheter med att spåra och svårigheter med intern utbildning för att göra utredare mer uppmärksamma på vad de ska leta efter. De flesta experter på digital forensik har god kunskap inom området, men den genomsnittliga utredaren vet inte nödvändigtvis vad han eller hon ska fråga efter eller vilka möjligheter som finns.”

Några poliser kommenterar också att även om kryptovalutor förekommer så är de inte en stor utmaning i själva utredningsarbetet.

”Frågan landar ändå i huruvida bilderna finns och om den misstänkte har dem i sin ägo, användningen av sådana valutor är potentiellt en försvårande omständighet men inte nödvändigtvis för att bevisa brottet. Det stora problemet är helt klart att identifiera internetkontot som användes från början.”

Kommentar till insikt 4:

“Vi ser begränsad användning av kryptovalutor som betalningsmedel
för sexuellt övergrepps-material på barn”

Thomas Andersson
Senior Advisor, ECPAT Sverige

Läs kommentaren här

Vi ser begränsad användning av kryptovalutor som betalningsmedel för sexuellt övergrepps-material på barn

Vår erfarenhet är att det är extremt sällsynt med försäljning av övergreppsmaterial på nätet över huvud taget. Det vanligaste är istället att förövare antingen själva letar efter övergreppsmaterial på nätet eller att de byter material med varandra. De kan också ingå i små eller stora internationella nätverk där övergreppen diskuteras, normaliseras och där de kan utbyta tips, erfarenheter, säkerhetstänk och övergreppsmaterial de själva producerat.

Vanligt med falska sidor

Med det sagt, så händer det att vi stöter på kommersiella sidor, eller sidor som utger sig för att vara det. Det är dock inte ovanligt med rena lurendrejerier. Den som lämnar namn samt kontakt-och kreditkortsuppgifter i förhoppningen om att få köpa övergreppsmaterial är ju ett perfekt brottsoffer.

På TOR har vi noterat webbsidor som ger intryck av att faktiskt ha försäljning. Priserna där anges i Bitcoin, men i regel finns ingen synlig betalfunktion. Instruktioner för hur betalningen går till får köparen genom att skriva till en ProtonMail-adress.

Betalning med Bitcoin

Ett exempel där vi har sett kryptovalutor användas är en sida på TOR som utgav sig för att sälja access till livestreamade sexuella övergrepp. Sidan arrangerade tidigare återkommande events, där de tog en Bitcoin i betalning för ”åskådarplats” och tio Bitcoin för att regissera själva övergreppet. Värdet av en Bitcoin motsvarade då cirka 7000–8000 kronor (vilket är betydligt mer än de hundralappar som svenska förövare betalar för livestreamade övergrepp i exempelvis Filippinerna).

Det är möjligt att den här sidan, tillsammans med andra sidor på TOR med samma upplägg, är falsk i bemärkelsen att den som betalar bara blir av med sina pengar. Samtidigt innehåller sidan, och klustret av sidor som hör till den, många av de mest brutala skildringarna av övergrepp som vi har sett, som ”reklam” och för att övertyga besökare om att upplägget är på riktigt.

Inte sett i livestreaming-ärenden

Vi har hittills inte sett någon användning av kryptovalutor i livestreaming-ärenden. I brott där barn exploateras sexuellt i livestreaming förekommer ofta internetbaserade betaltjänster, eller betaltjänster kopplade till exempelvis webbsidor som säljer webcam-shower, men vi har hittills inte sett kryptovalutor. Det är problematiskt att flera poliser i NetClean-rapporten ser kryptovalutor i livestreaming-fall, dels för att de är relativt svårutredda även av andra anledningar, dels för att dessa brott orsakar stort lidande för väldigt många brottsoffer.

Ser vi framåt skulle nyare kryptovalutor där säkerhetstänket är ännu starkare kunna innebära stora utmaningar, men eftersom användarna är så pass få så är kanske risken begränsad. Producenter som vill sälja bilder eller filmer skulle helt enkelt ha för liten kundkrets genom att begränsa sig till en mer nischad kryptovaluta.

 


ECPAT Sverige

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot alla former av sexuell exploatering av barn. ECPAT Sverige ingår i ett nätverk av organisationer i över 90 länder.