Vi behöver mer kunskap

Resultaten i tidigare års NetClean-rapporter har pekat relativt entydigt åt samma håll. Poliserna har rapporterat om en ökad mängd material, grövre våld och större utmaningar i form av teknisk utveckling. I årets rapport har vi fördjupat oss i några av dessa utmaningar.

Vi har bland annat tittat närmare på självproducerat material och teknisk utveckling, samt hur utvecklingen påverkar förövares beteende på nätet och polisens arbete med att bekämpa barnpornografibrott. Den mer detaljerade granskningen är sannolikt orsaken till att resultaten i årets rapport är mindre entydiga än tidigare.

Min tolkning av resultaten i årets rapport är att det reflekterar de två skilda typer av personer som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn, och gapet mellan dem.

Den ena typen, som tillhör majoriteten av dem som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn, är inte speciellt tekniskt avancerad och konsumerar framförallt den stora mängd lättillgängligt material som finns på nätet. Även om de kan vara samlare av och ha ett tvångsmässigt beteende kring sexuellt övergreppsmaterial på barn är de inte speciellt avancerade i sitt agerande på nätet.

Den andra typen är mycket mer avancerad och tekniskt kunnig. De organiserar sig i grupper och använder sig av kryptering och andra tekniker för att skydda sig från att bli upptäckta. En del använder sannolikt även kryptovalutor för att köpa och sälja sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Resultaten indikerar att gapet mellan de här två grupperna ökar. Att de ”avancerade” förövarna blir alltmer avancerade, organiserade och tekniskt kunniga, men kanske inte växer så kraftigt i antal personer. Den andra gruppen å sin sida, representerar den stora ökningen av antalet personer som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn, medan deras metoder för att komma åt materialet fortsätter att vara ungefär desamma.

Det är framför allt för den större gruppen av personer som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial på barn som andra aktörer än polisen, exempelvis arbetsgivare, kan göra den största insatsen. I förra årets NetClean-rapport framkom att det inte finns en typisk konsument av sexuellt övergreppsmaterial på barn, men att de allra flesta har en anställning. Därför har vi i årets rapport intervjuat arbetsgivare för att lära av deras erfarenhet av när sexuellt övergreppsmaterial hanterats på företagets arbetsdatorer, och hur personerna i fråga reagerat när de konfronterats av sina arbetsgivare.

Min övertygelse är att kunskap är helt nödvändig för att vi ska kunna göra något åt sexualbrott mot barn. I en värld där teknikutvecklingen går i rasande fart måste vi se till att hålla oss uppdaterade och dela med oss av vår expertis till varandra. Idag är det inte tekniken i sig som sätter begränsningarna, utan kunskapen om hur vi kan använda den för att skydda barn och förhindra förövare.

Vi behöver även öka den allmänna kunskapen om personerna som begår, dokumenterar och konsumerar sexuella övergrepp mot barn. Vi behöver förstå vilka mekanismer som driver dem och hur vi effektivt kan förhindra dem från att begå övergrepp från första början. Det krävs också en ökad förståelse för hur spridningen av sexuellt övergreppsmaterial på internet fungerar för att effektivt kunna ta bort bilderna och filmerna, och förhindra de fortsatta övergrepp som spridningen av dem innebär.

Jag är stolt över att i år presentera den fjärde NetCleanrapporten. Rapporten är vårt bidrag till den växande kunskapsbas om sexuella övergrepp mot barn som just nu byggs upp i världen. Den ger en unik inblick i det arbete som både poliser och företag bidrar med för att stoppa sexuella övergrepp mot barn.

 

 


Anna Borgström
Vd, NetClean