NetClean-rapporten 2017

DEL ETT

Åtta viktiga insikter om
barnpornografibrott

TEKNIKUTVECKLING – BÅDE UTMANING OCH MÖJLIGHET

NORMALFALLET:
UNDER 50 000 – 500 000 BILDER

DEN TYPISKE FÖRÖVAREN FINNS INTE
(Konsumenten av sexuellt övergreppsmaterial på barn)

DET FINNS ETT SAMBAND MELLAN KONSUMTION AV ÖVERGREPPS-MATERIAL OCH EGNA ÖVERGREPP

VANLIGAST ATT FÖRÖVARE KOMMER I KONTAKT MED BARNET GENOM FAMILJ ELLER SLÄKT

ÖVERGREPPSMATERIAL KONSUMERAS DYGNETS ALLA TIMMAR, VECKANS ALLA DAGAR – OCH ÄVEN PÅ ARBETSPLATSEN

TRENDER: ANVÄNDNINGEN AV CHATTRUM OCH APPAR ÖKAR

TRENDER: ANVÄNDNINGEN AV ANONYMISERINGSTEKNIKER, KRYPTERING OCH MOLNTJÄNSTER ÖKAR

REFLEKTION ÖVER INSIKTERNA

“För att lösa problemet med sexuella övergrepp mot barn behöver vi inte bara tillsätta mer resurser, utan också rätt resurser.”

DEL TVÅ

Sju personer om hur deras del av samhället arbetar mot spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn

För att stoppa sexuella övergrepp mot barn måste alla olika delar av samhället arbeta tillsammans. Varje del är som en kugge i ett större maskineri. Den här delen av rapporten består av sju intervjuer med olika personer och organisationer som har valts ut för att de representerar sin sektor, sin del av samhället, sitt kugghjul, på ett bra sätt.

OM ÅRETS RAPPORT

En rapport om dokumenterade sexuella
övergrepp mot barn

Rapporten baseras på en undersökning med 435 poliser i 33 länder och kommentarer från 15 experter inom området. Nytt för i år är att den är indelad i två delar. Den första delen ger en övergripande bild av den globala utvecklingen inom barnpornografibrott, och har i år extra fokus på förövaren. Den andra delen ger en inblick i hur man inom olika sektorer av samhället arbetar för att motverka spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn.

 MER OM RAPPORTEN

barn räddade under 2016

Poliserna i undersökningen fick frågan hur många barn som deras arbetsgrupp hade räddat från sexuella övergrepp under 2016. Tillsammans hade de räddat 3114 barn!
I NetClean-rapporten 2016 var den siffran 1610 barn.

KEYNOTE

Fler än 3 100 barn räddade

“Före internet var en person med ett sexuellt intresse för barn ensam, isolerad och avvikande. Idag är han del av ett globalt samhälle. Han interagerar på nätet med personer från hela världen som delar hans intresse.”

LÄS KEYNOTEN

Ernie Allen, Ordförande för WePROTECT

Anna Borgström, Head of NetClean

FÖRORD

“Det som slår mig i årets rapport är hur mycket bra arbete som görs runtom i världen. Det är oerhört glädjande att se. Även om resultatet i rapporten visar att problemet med sexuellt övergreppsmaterial på barn är omfattande och komplext, visar det också att vi är på rätt väg.”

FÖRORD

TRYCKT VERSION

Ladda ner .pdf-versionen av NetClean-rapporten 2017

Tillsammans kan vi skapa en
ljusare framtid för barn

För att kunna stoppa sexuella övergrepp mot barn behöver alla delar i samhället arbeta tillsammans. Varje samhällssektor är en kugge i ett större maskineri av lösningar, och alla delar behöver haka i varandra för att effektivt kunna stötta och driva varandra. Genom att samarbeta kan polismyndigheter, beslutsfattare, välgörenhetsorganisationer, myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner rädda barn och ge dem förutsättningar för en trygg barndom och en ljus framtid.