NetClean-rapporten 2016

Tio viktiga insikter om barnpornografibrott

Tio viktiga insikter om barnpornografibrott
NetClean-rapporten 2016

En rapport om dokumenterade sexuella övergrepp på barn – baserad på en undersökning med 370 poliser i 26 länder.

 


Information och förord: NetClean-rapporten 2016

NetClean-rapporten är en unik inblick i de erfarenheter och den samlade kunskap som poliser över hela världen som arbetar med barnpornografibrott besitter. Klicka för att läsa mer.

 


Ett växande problem – inte enbart negativt

74,6 procent av poliserna i undersökningen uppger att deras arbetssituation har blivit mer krävande under det senaste året. Bara 1,1 procent anger att det har blivit mindre krävande…

 


Utredningar på flera terabyte och miljontals bilder

De utredningar och fall som polisen arbetar med blir allt större. Exakt hur stora är svårt att svara på, och svaren hamnar i spann från små fall till extremt stora fall…

 


Barnen kommer framför allt från Europa och Nordamerika

Undersökningen visar att det material som poliserna hanterar i sina utredningar framför allt är bilder och filmer på barn från Europa och Nordamerika…

 


Fildelning vanligaste sättet att dela övergreppsmaterial

Det sätt som är vanligast vid delning av övergreppsmaterial är P2P/fildelning. Andra vanliga sätt är via Darknet/TOR, sociala medier, molnbaserade tjänster och meddelandetjänster…

 


Sociala medier används för att sprida övergreppsmaterial

I takt med att användandet av sociala medier ökar i samhället, ökar också problematiken med att övergreppsmaterial sprids i sociala medier. Trenden bekräftas i årets undersökning…

 


500 000 sökningar på webbplatser med övergreppsmaterial varje månad

Enligt poliserna i undersökningen delas en hel del material på den öppna webben (17,3 % av poliserna har angett att det är ett vanligt delningssätt – se insikt 4)…

 


Material hittas på arbetsdatorer inom både privat och offentlig sektor

Som blockeringssiffrorna för kända webbsidor med övergreppsmaterial visar (insikt 6) så söker människor på övergreppsmaterial alla tider på dygnet…

 


Polisens största utmaningar: kryptering, anonymiseringstekniker, live-streaming och “deleters”

Poliserna lyfter i kommentarerna fram en rad utmaningar som de i allt större utsträckning möter inom barnpornografibrottsutredningar…

 


Ökad medvetenhet om kvinnliga förövare

Nästan hälften, 47,5 % av poliserna i undersökningen har svarat att de under 2015 arbetade med fall som involverade en kvinnlig förövare. Majoriteten av poliserna uppger dock att det endast gäller en liten del av alla utredningarna…

 


Ökat fokus på att identifiera och rädda barn

65,2 % av poliserna i undersökningen säger att de, som en del av sina arbetsuppgifter, arbetar med fokus på att identifiera och rädda barn (kallat Victim ID)…

 


Därför är det så viktigt att arbeta mot övergreppsmaterial

Vi avslutar den här rapporten med en reflektion kring varför det är så viktigt att arbeta mot övergreppsmaterial på barn…

Ladda ner rapporten

Sprid kunskapen vidare