NetClean-rapporten 2015

Overkliga sanningar

Antalet barnpornografibrott ökar och de enskilda fallen innehåller mer material än tidigare.

Mer övergreppsmaterial än någonsin är i omlopp.

Materialet blir grövre och innehåller bilder på allt yngre barn.

Mobiltelefoner och filmer blir allt vanligare i utredningarna.

Allt mer material sprids via sociala medier och produceras av barnen själva.

Anonymiseringstekniker är en avgörande utmaning när det gäller att identifiera förövarna som har producerat övergreppsmaterialet.

Övergreppsmaterial hittas på såväl arbetsdatorer som offentliga datorer.

Allmänheten, och i många fall även beslutsfattare, är inte med­vetna om vidden av problemet med övergreppsmaterial.

Utredarna anser att påföljden för barnpornografibrott är för mild och att lagarna inte är anpassade för att hantera brottsligheten på rätt sätt.

Många utredare har inte tid att prioritera arbetet med att identifiera offer.

Många utredare har inte tid att prioritera arbetet med att identifiera förövare.