Telekom

Blockera det som är viktigt

Med NetClean WhiteBox kan ni effektivt blockera åtkomst till känt sexuellt övergreppsmaterial på barn. Genom att blockera hjälper ni till att stoppa spridning av dessa bilder och filmer. Det är viktigt eftersom varje ny visning betyder ett nytt övergrepp på det utsatta barnet. Det innebär att ni också skyddar barnen och kan ge dem en ljusare framtid.

Efterlev etiska riktlinjer

Med NetClean WhiteBox kan ni säkerställa att företagets långsiktiga etiska riktlinjer efterlevs samtidigt som ni tar ansvar och uppfyller ett hållbart och etiskt företagande. 

Skapa förtroende för varumärket

Ta ställning mot sexuella övergrepp på barn och stärk ditt varumärkes integritet samt förtroendet för sättet som du gör affärer på.

Policy Compliance

Att implementera WhiteBox är en konkret åtgärd som du kan vidta i syfte att följa policyer som avser att bekämpa sexuella övergrepp på barn.

Ansvarsfullt företagande

Ta socialt ansvar genom ett tydligt och positivt ställningstagande och uppfyll minst två av FN:s mål för hållbar utveckling (5.2 och 16.2).

En kostnadseffektiv lösning

NetClean WhiteBox är skalbar, vilket innebär att du kan hantera flera internetleverantörer inom ett land eller en region och gör det till en kostnadseffektiv lösning.

”Vi vill stå på barrikaden och göra allt vi kan för att förhindra detta. Det är inte av kommersiella skäl utan av övertygelse och inom ramen för vårt Corporate Responsibility-arbete.”

LÄS MER

Jonas Lindström, Director of Group Security på Tele2

Frågor och svar

WhiteBox jämfört med DNS-blockering

Jämfört med DNS-blockering är skillnaden att enda sättet att kringgå WhiteBox är att använda en annan leverantör. Detta innebär att WhiteBox även kan användas företag med egna DNS-system – utan att överblockera.