Offentlig sektor

Skydda det som är viktigast

Företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor har en unik möjlighet att hjälpa till. Organisationer är en av få aktörer, utöver polisen, som kan hitta personer med ett sexuellt intresse för barn. Erfarenhet visar att en av 1000 personer tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn på sin arbetsplats.

Arbetsdatorer används för att
ta del av och sprida sexuellt
övergreppsmaterial på barn.

Det är också genom dessa vi har chansen att förhindra att det händer. När själva materialet hittas är det också möjligt att hitta och rädda barn från övergrepp. Med NetClean ProActive får ni en effektiv och skalbar produkt som förhindrar att sexuellt övergreppsmaterial på barn hanteras på nätverk och arbetsplatser.

Ansvarsfullt företagande

Ta socialt ansvar genom ett tydligt och positivt ställningstagande och uppfyll minst två av FN:s mål för hållbar utveckling (5.2 och 16.2).

Policy Compliance

Att implementera NetClean ProActive är en konkret handling för att uppfylla etiska uppförandekoder eller policyer som avser att förhindra olaglig användning av organisationens utrustning.

Identifiera otillåten verksamhet

Försäkra er om att företagets nätverk och datorer inte används för att ta del av och sprida sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Skydda ditt varumärke

Minimera risk och stärk varumärket genom att ta en tydlig position och bidra till en ljusare framtid för barn.

personer tittar på övergreppsmaterial på sin arbetsplats.

av de som tittar på övergreppsmaterial begår också egna övergrepp mot barn.

av de som begår övergrepp mot barn gör det mot barn i deras direkta närhet.

Några av våra kunder inom offentlig sektor