Agenda 2030

Det angår oss alla

FN:s mål 5.2 och 16.2, för hållbar utveckling i Agenda 2030, innehåller specifika mål för att förhindra sexuellt utnyttjande av barn. Agenda 2030-initiativet ska ses som en möjlighet för oss alla – allt från regeringar och civilsamhället till den privata sektorn – att agera och verkligen göra skillnad.

”Att skydda barn är något som alla, överallt, borde kunna enas om – och företag har en viktig roll att spela. Vi uppmanar företag att visa sitt engagemang och agera för att förhindra sexuella övergrepp på och utnyttjande av barn.”

Elaine Weidman-Grunewald, Senior Vice President, Chief Sustainability Officer, and Head of Sustainability and Public Affairs, Ericsson

Ta nästa steg med
NetClean

För företag och organisationer handlar det inte om att bara skapa nya uppförandekoder, utan om att faktiskt leva upp till och driva igenom dem. Att implementera en lösning från NetClean är en konkret handling som organisationer kan vidta för att på ett effektivt sätt stoppa spridningen av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Organisationen uppfyller sina etiska mål och Agenda 2030, samtidigt som man visar att företaget ligger i framkant inom dessa frågor. 

Läs mer om FN:s globala
hållbarhetsmål

FN:s mål för hållbar utveckling 5.2

Mål 5.2: Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

LÄS MER

FN:s mål för hållbar utveckling 16.2

Mål 16.2: Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.

LÄS MER