NetClean – Identifiera och blockera sexuellt övergreppsmaterial på barn

Alla delar av samhället måste samarbeta för att kunna bekämpa problemet

Privat sektor

Förhindra brott på arbetsplatsen genom att effektivt detektera sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Offentlig sektor

Skydda mot brott på arbetsplatsen och samtidigt skydda barn.

Telekom

Blockera effektivt åtkomst till och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Våra senaste nyheter