NetClean – Identifiera och blockera sexuellt övergreppsmaterial på barn

Ett komplext problem utan gränser

// Lär dig mer om problemet

Vi vill driva utvecklingen framåt

// Läs mer om oss, vilka vi är och vad vi står för

Kraftfulla verktyg för att effektivt identifiera och blockera sexuellt övergreppsmaterial på barn

I dagens digitala samhälle när allt är uppkopplat blir tekniken en allt viktigare del av lösningen. Sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids på många olika sätt på internet. För att stoppa spridningen krävs att man arbetar på olika nivåer. Vi hjälper din organisation att effektivt skydda barn och bidra till en positiv effekt i samhället.

VÅRA PRODUKTER

Det är dags att ta nästa steg

// Agenda 2030 Compliance

Alla delar av samhället måste samarbeta för att kunna bekämpa problemet

Privat sektor

Förhindra brott på arbetsplatsen genom att effektivt detektera sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Offentlig sektor

Skydda mot brott på arbetsplatsen och samtidigt skydda barn.

Telekom

Blockera effektivt åtkomst till och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn.

Våra senaste nyheter