Våra produkter

Kraftfulla och skalbara verktyg för att effektivt identifiera och blockera sexuellt övergreppsmaterial på barn

Teknologi är en orsak till att problemet ökar, men det ger oss också lösningarna för att effektivt bekämpa det

Sexuellt övergreppsmaterial på barn på internet sprids på många olika sätt. För att stoppa spridningen krävs att man arbetar på olika nivåer. Exempelvis kan en bild som blockeras hos en internetleverantör fortfarande finnas i ett företagsnätverk. Våra lösningar kompletterar varandra för att ge ett heltäckande skydd.

       

NetClean ProActive

Med NetClean ProActive kan företag och organisationer förhindra brott på arbetsplatsen genom att effektivt detektera sexuellt övergreppsmaterial på barn.

LÄS MER

NetClean WhiteBox

NetClean WhiteBox gör det möjligt för Internetleverantörer och Carriers att effektivt blockera och förhindra spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn.

LÄS MER